Günümüz koşullarında hangi sektör olursa olsun iş dünyasında inanılmaz bir rekabet ortamı var olmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmeler fark yaratabilme çabası içine girmektedirler. Bu fark çabası sadece ürettikleri ürünlerle değil aynı zaman da uyguladıkları iş yapma yöntemlerini de kapsamaktadır.  İşletmeler bir yandan rekabet koşulları altında ürettikleri ürünlerin piyasada talep görmesi ve müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek için uğraş verirken bir yandan da üretimin hızlanması, iyileştirilmesi ve verimliliğin artması için çaba göstermektedir.

Artan rekabet koşullarıyla baş edebilmek kadar aynı zaman da değişen tüketici ihtiyaçları ve isteklerine göre istenilen maliyette ürün üretebilmek oldukça önemlidir.  Ürünlerin üretildikten sonra takibini sağlayan sistemler ise ürünlerin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Eskiden manüel olarak elle tutulan bu kayıtların yerini ise teknolojiyle birlikte yazılımlar almıştır. Yazılımlar sayesinde tüm kayıtlar tek bir yerde toplanmakta ve gerektiğinde üzerinde düzeltmeler yapılabilmektedir.

Ürün takip yazılımı ile mal veya ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilebilmesi için altyapı geliştirilmesi hedeflenmektedir. Uzman kişiler tarafından yoğun bir çalışma sonucu hazırlanan ürün takip yazılımı sayesinde ürünlerin takibi sağlanmakta ve böylelikle ileriye yönelik olarak plan ve düzenlemeler yapılmasına imkân tanımaktadır. Ürün takip yazılımının işlevleri ise şöyledir;

 

  • Ürünlerin girdi ve çıktı miktarının belirlenmesi
  • Ülke genelinde ürünlerin talep ve tüketim düzeylerinin belirlenebilmesi
  • Hatalı ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağrılması
  • Marka güvenliğinin korunması
  • Sahte ve haksız rekabet oluşturabilecek ürünlere karşı koruma
  • Ürünlerin tek bir sistem üzerinden kontrolü
  • Üretim bandına yönelik plan ve program yapmak için alt yapı oluşturması
  • Kayıtlı veriler üzerinden analiz yapabilme
  • Etkin denetim sağlama
  • Ürün Takip Sistemi’ndeki veriler kullanılarak paydaşlar için ileri raporlama yetenekleri sunulması