Gelişmiş ve sanayileşmiş toplumların lokomotifi olan otomotiv sektörü, insanların ihtiyaç ve beklentilerinin giderek farklılaşmasıyla beraber günümüzde aranan ve arzu edilen bir sektör haline gelmiştir. Toplumların gelişmişlik düzeyinin önemli bir ölçütü olan otomotiv sektörü, motorlu taşıtların üretilmesinden sorumlu sanayi koludur. Otomotiv sektörünün yaklaşık %70’ini ise otomobil üretimi oluşturur.  Bunun en büyük somut kanıtını ise günümüz koşullarında her ev veya ailede 1-2 aracın var olmasıdır. Lüks bir tüketim modeli olarak karşımıza sürekli sürülen otomobillerin zaman içerisinde lüksten ihtiyaca doğru önemli bir dönüşüm geçirdiği ise yadsınamaz bir gerçektir.

Otomotiv sektörü her ne kadar ülkelerin can damarı olarak görülse de otomotiv sanayi içinde endüstriyel teknolojiler de ayrı bir öneme sahiptir. Otomatik üretim sistemleri ile üretilen otomobil veya motorlu taşıtlar son model teknolojiler ile donatılırken ihtiyaç duyduğu yegâne sistem kuşkusuz endüstriyel teknolojilerdir.  Geniş bir kapsama sahip olan endüstriyel teknolojilerin bir alt kolu olarak karşımıza çıkan otomasyon sistemleri ise otomotiv sektöründe kullanılan ve ihtiyaç duyulan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

 

Geniş bir alana hitap eden otomasyon sistemleri otomotiv sektörü bazında kalitenin tescil edilmesi ve parçaların doğru çalışıp çalışmadığının test edilmesi noktasında devreye girmektedir. Kalite laboratuvar sistemleri ve test sistemleri adıyla karşımıza çıkan bu durum motorlu taşıtların alıcıları ile buluşmasında önemli bir basamak görevi görmektedir. Otomasyon sistemleri otomotiv sektöründe aynı zaman da fonksiyon testi ve egzoz sızdırmazlık testi gibi alanlarda da karşımıza çıkmaktadır. Trafiğe çıkarılmadan önce motorlu taşıtların son kontrollerinin yapılması hususunda otomotiv sektörünün vazgeçilmezi olduğunu söylemek mümkündür.