My Journal

Archive : Kasım 2017

Ürün Takip Yazılımı

  Günümüz koşullarında hangi sektör olursa olsun iş dünyasında inanılmaz bir rekabet ortamı var olmaktadır. Bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için işletmeler fark yaratabilme çabası içine girmektedirler. Bu fark çabası sadece ürettikleri ürünle...

Continue reading

Online (Çevrimiçi) Anlık Raporlama

Teknolojinin her yerde aktif ve etkili kullanımı kuşkusuz kendisini ekonominin temeli olan sektörlerde de göstermiş durumdadır. Her kurumda çalışanların aktif olarak kullandığı teknoloji sayesinde işlemler daha basit ve kısa sürede gerçekleşebilecek özelliğe ...

Continue reading

Feasa Led Analyser – Led Testi

Feasa LED analizörü çoklu LEDlerin eşzamanlı renk ve parlaklık testlerini gerçekleştirmede en kaliteli çözümlerden biridir. Feasa-I(ICT) ve Feasa-F(Fonksiyonel) olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Bu modeller 3, 5, 10 ve 20 kanallı olmak üzere çeşitli konfigür...

Continue reading

Gömülü Sistemler (Embedded Systems)

Gömülü sistemler temel olarak belirli bir fonksiyonu gerçekleştirmek amacı ile çevresindeki sensör ve aktivatörleri kullanarak belli girdileri çeşitli çıktılara dönüştürmede kullanılan, yönetici elemandır diyebiliriz. Kendi başına işlevsiz olan bu sistemle...

Continue reading

Endüstriyel Yazılım

Endüstride istenilen başarının ve üretim potansiyelinin yakalanması için kullanılan otomasyon sistemlerini çalıştıran programlamaya ve sisteme endüstriyel yazılım denilmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte teknoloji sanayi, tekstil, haberleşme, ...

Continue reading

Endüstriyel Otomasyon

Her geçen gün teknolojinin hızlı gelişimi ve ilerleyişi kendisini endüstriyel alanda da göstermiştir. Özellikle 1980li yıllardan sonra meydana gelen büyük gelişmeler, teknolojinin hızlı gelişimi ve yayılışı, ürün hizmetlerin kalitesi ve beklentisini günüm...

Continue reading

Ömür Test Sistemleri

Ömür test sistemleri, firmaların piyasaya çıkardıkları ürünlerin üretim aşamasında kontrolünü sağlamak açısından oldukça önemli bir işlevi gerçekleştirmektedir. Firmalar piyasaya çıkardıkları ürünlerin kalitesi ve kullanım ömrüyle piyasada rekabet ...

Continue reading