Endüstride istenilen başarının ve üretim potansiyelinin yakalanması için kullanılan otomasyon sistemlerini çalıştıran programlamaya ve sisteme endüstriyel yazılım denilmektedir. Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte teknoloji sanayi, tekstil, haberleşme, tarım gibi pek çok alanda etkin olmuştur. Bu alanlarda çağın gerektirdiği yenilikleri takip edebilmek ve geride kalmamak için endüstride robotlar hâkim olmaya başlamış, insana dayalı iş gücü giderek azalmıştır. Robotların ve kullanılan her türlü makinenin birbiriyle olan haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak, istenilen görevleri yerine getirmesini yazılım sağlamaktadır. Yazılım olmadan endüstriyel otomasyon ve diğer sistemler işlevini tam olarak yerine getirememektedir.

 

 

Endüstriyel yazılım ile endüstrinin her alanında ve dalında seri üretime geçmek, kalite ve kontrolü sağlamak, insana bağlı hataları en aza indirmek için kullanılan robotlar ve makinalar arasında

iletişim sağlanmakta ve bu sayede sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Endüstriyel yazılım, endüstride kullanılan otomasyon sistemlerinin kullanılması için zorunlu ve gereklidir. Yazılım olmadan mevcut otomasyon sistemlerinin hiçbir anlamı ve manası olmayacaktır.

Mevcut otomasyon sistemlerini doğru ve düzgün çalışan yazılım ile destekleyen firmalar, zorlayıcı rekabet koşullarından ürünlerinin kalitesi ile kolaylıkla çıkabilmektedir. Firmaların üretim maliyetini ve süresini en aza indirmek en temel gayeleri arasındadır. Bu gayeyi gerçekleştirmekte önemli bir görevi üstlenen endüstriyel otomasyonu endüstriyel yazılımlar desteklemektedir.

Endüstriyel yazılımdaki insan faktörünü de unutmamak gerekir. Alanında uzman mühendisler tarafından hazırlanan bu yazılımlar, bilgisayar kodlarından oluşan ve aygıtlar arasındaki bağlantıyı sağlayan temel komutlardan oluşmaktadır. Bu komutlar kullanıldığı sektöre, alana ve araca göre değişkenlik göstermektedir. Burada önemli olan ihtiyaca uygun olan yazılımı geliştirmek ve böylelikle endüstriyel otomasyona sahip olmayı sağlamaktadır. Bu nedenle bu anlamda endüstri mühendislerine büyük iş düşmekte, kendi alanlarında piyasaya çıkarılan yazılımları iyi bilmeleri ve kullanmaya hâkim olmaları gerekmektedir. İş gücü anlamında insan emeğini her ne kadar azaltmayı sağlasa da bu yazılımları piyasaya çıkaran ve kontrolünü sağlayanda yine insan emeğidir.