Her geçen gün teknolojinin hızlı gelişimi ve ilerleyişi kendisini endüstriyel alanda da göstermiştir. Özellikle 1980li yıllardan sonra meydana gelen büyük gelişmeler, teknolojinin hızlı gelişimi ve yayılışı, ürün hizmetlerin kalitesi ve beklentisini günümüz koşullarında daha da arttırmıştır. Değişen piyasa koşulları ve rekabet ortamı kaliteli ürünleri daha ekonomik koşullarda pazarlanmasını sağlarken, aynı zaman da değişen müşteri istekleri de ürünlerin ömürlerini oldukça kısaltmıştır. Yoğun rekabet ortamı, zorlayıcı pazar koşulları, müşterilerin beklentilerinin çeşitliliği ve değişkenliği beraberinde tasarım ve imalat teknolojilerini güçlendirmeyi amaç edinmiş olan endüstriyel otomasyon sistemlerini getirmiştir. Endüstriyel otomasyon kavramı özellikle tasarım ve mühendislik alanlarından etkilenmiş ve üretim teknolojileri ile mühendislik alanlarında önemli ve köklü değişikliklere neden olmuştur.

 

Günümüzde teknolojiyi ve insanlığı bir adım daha ileriye götürebilmek adına insanoğlu var gücüyle çalışmış bunun neticesinde robot teknolojileri geliştirilmiştir. Robot teknolojisinin önemli bir basamağı ve ayağı olan endüstriyel otomasyon sistemleri olmuştur.

 

Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri, kuvvet elektroniği, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi alanlar ile savunma sanayi, otomotiv ve tekstil sektörlerinde endüstriyel otomasyonun oldukça önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Özellikle sanayi devrimiyle birlikte seri üretime geçen insanoğlu için bunun bir adım ilerisi seri üretimi daha hızlı, kaliteli ve kontrollü şekilde yapmak olmuştur. Bunu gerçekleştiren endüstriyel otomasyon sistemleri ile firma ve şirketler insan gücüne yüzde yüz bağlı kalmadan işlemleri ve üretim süreçlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Üretimde kaliteyi ve seriliği arttıran endüstriyel otomasyon, üretim teknolojisinin bel kemiğini oluşturmaktadır.